สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์

สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์

33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-961851 / 077-960853 โทรสาร : 077-961851
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 5841608@dla.go.th